Wednesday, April 26, 2006

Mga Bahagi ng Pangungusap

A. Asignatura: Filipino IV

B. Sanggunian: Batayang aklat sa Wika,pp.3-9

C. Pamagat ng Aralin: Mga Bahagi ng Pangungusap

D. Paglalarawan sa Aralin:

  • Sa araling ito ang mga bata ay inaasahang malaman o matutunan ang mga bahagi ng pangungusap

E. Kinalabasan ng Pagkatuto:

  • Natutukoy ang simuno at panaguri sa pangungusap
  • Nakasusulat ng pangungusap at natutukoy ang mga bahagi nito

F. Paglalahad:

  1. Sa aking mga minamahal na estudyante, nais kong pumunta kayo dito http://www.kanopinoy.com/LESSONS/diwang_filipino.html

G. Panlinang na Gawain:

H. Pagtataya:

  • Bago kayo makakuha ng pagsusulit kailangan ninyong sundin ang mga hinihingi.Isulat ang inyong pangalan at para sa inyong class key isulat ang "godisgood" at para naman sa class key password isulat ang "123456".
  • Matapos ninyong malaman ang mga bahagi ng pangungusap, ngaun naman pumunta kayo dito www.prongo.com para sa inyong pagsusulit.

I. Takdang-Aralin

  • `Sumulat ng 10 pangungusap.Pagkatapos, salungguhitan ang simuno at bilugan ang panaguri.

1 Comments:

Blogger ilmarizbetana said...

hi!pwede po bang gumawa kayo ng pag susulit ukol sa panghalip...:)

3:28 AM  

Post a Comment

<< Home