Saturday, May 06, 2006

A. Asignatura: Filipino IV

B. Sanggunian: Batayang Aklat sa Wika, pp.78-81

C. Pamagat ng Aralin: Pandiwa

D. Paglalarawan sa Aralin:
 • Sa araling ito ang mga bata ay inaasahang matutunan ang mga panlaping bumubuo sa pandiwa
E. Kinalabasan ng Pagkatuto:
 • Nasusuri ang mga panlaping ginagamit sa pagbuo ng pandiwa.
 • Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng pandiwa.

F. Paglalahad:

G. Panlinang na Gawain
H. Pagtataya:
 • Bago kayo makakuha ng pagsusulit kailangan ninyong sundin ang mga hinihingi. Isulat ang inyong pangalan at para sa inyong class key isulat ang "godisgood" at para naman sa class key password isulat ang "123456".
 • Matapos ninyong malaman ang tungkol sa pandiwa pumunta kayo sa site na ito www.prongo.com para sa inyong pagsusulit.
I. Takdang-Aralin:
 • Sumulat kayo ng sampung pangungusap at bilugan ang mga pandiwa.

Friday, May 05, 2006

A. Asignatura: Filipino IV

B. Sanggunian: Batayang Aklat sa Wika, pp.170-173

C. Pamagat ng Aralin: Pang-ukol

D. Paglalarawan sa Aralin: Sa araling ito ang mga bata ay inaasahang matutunan ang mga pang-ukol na ginagamit sa pangungusap.

E. Kinalabasan ng Pagkatuto:
 • Nagagamit sa pangungusap ang pang-ukol.
 • Naisusulat nang wasto ang mga pang-ukol sa pangungusap.

F. Paglalahad

G. Panlinang na Gawain:

H. Pagtataya

 • Bago kayo makakuha ng pagsusulit kailangan ninyong sundin ang mga hinihingi. Isulat ang inyong pangalan at para sa inyong class key isulat ang "godisgood" at para naman sa class key password isulat ang "123456"
 • Matapos ninyong malaman ang mga pang-ukol ngayon naman pumunta kayo sa site na ito www.prongo.com para sa inyong pagsusulit.

I. Takdang-Aralin:

 • Sagutan ang inyong aklat.

Thursday, May 04, 2006

A. Asignatura: Filipino IV

B. Sanggunian : Batayang aklat sa Wika, pp.3-9

C. Pamagat ng Aralin: Panghalip

D. Paglalarawan sa Aralin: • Sa araling ito ang mga bata ay inaasahang matutunan ang panghalip panao.
E. Kinalabasan ng Pagkatuto: • Nagagamit ang panghalip panao
 • Nagagamit ang isahan, dalawahan at maramihang anyo ng panghalip panao.

F. Paglalahad:

G. Panlinang na Gawain:

H. Pagtataya:

 • Bago kayo makakuha ng pagsusulit kailangan ninyong sundin ang mga hinihingi. Isulat ang inyong pangalan at para sa inyong class key isulat ang "godisgood" at para naman sa class key password isulat ang "123456"
 • Matapos ninyong malaman ang tungkol sa panghalip ngaun naman pumunta kayo sa site na ito www.prongo.com para sa inyong pagsusulit.

I. Takdang-Aralin:


Wednesday, May 03, 2006

A. Asignatura: Filipino IV

B. Sanggunian: Batayang Aklat sa Wika, pp.105-109

C. Pamagat ng Aralin: Mga Pang-uri

D. Paglalarawan sa Aralin:

 • Sa araling ito ang mga bata ay inaasahang makaglarawan

E. Kinalabasan ng Pagkatuto:

 • Nagagamit ang mga pang-uring naglalarawan ng tao, bagay at pangyayari.
 • Naisusulat ang mga pang-uring naglalarawan ng tao, bagay at pangyayari

F. Paglalahad:

G. Panlinang na Gawain:

H. Pagtataya:

 • Bago kayo makakuha ng pagsusulit kailangan ninyong sundin ang mga hinihingi. Isulat ang inyongpangalan at para sa inyong class key isulat ang "godisgood" at para naman sa class key password isulat ang "123456"
 • Matapos ninyon malaman ang mga pang-uri ngayon naman pumunta kayo sa www.prongo.com para sa inyong pagsusulit.

I. Takdang-Aralin

 • Magbigay ng sampung halimbawa ng pang-uri at pagkatapos gamitin sa pangungusap

Wednesday, April 26, 2006

Mga Bahagi ng Pangungusap

A. Asignatura: Filipino IV

B. Sanggunian: Batayang aklat sa Wika,pp.3-9

C. Pamagat ng Aralin: Mga Bahagi ng Pangungusap

D. Paglalarawan sa Aralin:

 • Sa araling ito ang mga bata ay inaasahang malaman o matutunan ang mga bahagi ng pangungusap

E. Kinalabasan ng Pagkatuto:

 • Natutukoy ang simuno at panaguri sa pangungusap
 • Nakasusulat ng pangungusap at natutukoy ang mga bahagi nito

F. Paglalahad:

 1. Sa aking mga minamahal na estudyante, nais kong pumunta kayo dito http://www.kanopinoy.com/LESSONS/diwang_filipino.html

G. Panlinang na Gawain:

H. Pagtataya:

 • Bago kayo makakuha ng pagsusulit kailangan ninyong sundin ang mga hinihingi.Isulat ang inyong pangalan at para sa inyong class key isulat ang "godisgood" at para naman sa class key password isulat ang "123456".
 • Matapos ninyong malaman ang mga bahagi ng pangungusap, ngaun naman pumunta kayo dito www.prongo.com para sa inyong pagsusulit.

I. Takdang-Aralin

 • `Sumulat ng 10 pangungusap.Pagkatapos, salungguhitan ang simuno at bilugan ang panaguri.